Šta je ustvari pivo?


Pivo je potpuno prirodan i biološki uravnotežen proizvod, pa se s pravom drži tekućom hranom. To da je pivo tekuća hrana dokazuje i to da energetska vrijednost jedne litre standardnog piva odgovara energetskoj vrijednosti jedne litre punomasnog mlijeka. Nije istina da se ljudi od piva debljaju naime, pivo "deblja" kao i svaka druga namirnica ako se konzumira u većim količinama nego što je organizmu potrebno.
Većina liječnika se slažu u tvrdnji da manja količina piva (0,5 L dnevno) povoljno djeluje na liječenje nekih teških bolesti i sprječava pojavu drugih. Dovode to u vezu sa sastojcima piva te mišljenjem da uživanje piva smanjuje psihosocijalni stres.


Osnovni sastojci piva su voda, alkohol (etanol), ugljični dioksid i neprevreli dio ekstrakta (suhe tvari) sladovine. Udjel etanola ovisi o koncentraciji suhe tvari u sladovini od koje je pivo proizvedeno i stupnju vrenja. Ovisno o vrsti piva, alkohola može biti od 0,5% kod "bezalkoholnih" do 11% kod ječmenih piva. Lager piva sadržavaju do 0,5% ugljikova dioksida, koji mu daje svježinu i reskost, te bitno utječe na pjenjenje. Stabilnost pjene ovisi o koncentraciji i kemijskom sastavu neprevrelog dijela ekstrakta, pa se piva s više ekstrakta jače pjene. Ipak količina pjene piva ovisi o sasvim specifičnim sastojcima ekstrakta, (bjelančevine, peptoni, pektinske tvari i hmeljne smole) koji svi zajedno čine samo manji dio neprevrelog ekstrakta.
Koncentracija ekstrakta u pivu ovisi, isto kao i koncentracija alkohola, o vrsti piva i stupnju njegova vrenja. Pivo sadržava od 2,5 do 8% suhe tvari. Do 90% ekstrakta su ugljikohidrati, a manje od 10% bjelančevine. Aminokiseline, glicerin, mineralni sastojci, vitamini i drugo zajedno čine svega nekoliko postotaka od ukupne suhe tvari ekstrakta.
Pivo sadržava vitamine B-kompleksa, biotin (H), aneurina (B1), riboflavina (B2), piridoksina (B6), nijacina (PP faktor), pantotenske kiseline, natrij, sumpor, kalij, cink, kalcij, klor, fosfor, bakar, željezo i magnezij.

Slad
Najvažniji sastojak piva predstavlja slad. On određuje okus piva, boju, gustoću i jačinu. Slad se može napraviti od raznih žitarica: ječam, pšenica, zob ili raž. Najviše se koristi ječam jer stvara najviše šećera.
Ima raznih vrsta slada, ovisno o načinu kako je pečen. Što je tamnija boja dobiva se jači okus piva. Blijedi slad je standardni slad u većini piva kao što su svijetla piva i zlatne pilsnere.

Pivski kvasac
Prva piva su se proizvodila spontanim nekontroliranim vrenjem. Pronalaskom kvaščevih gljivica pivski kvasac postaje jedan od četiri bitna sastojka piva. Pivski kvasac određuje vrstu piva, lager ili ale. Procesom donjeg vrenja uz pomoć gljivica Saccharomyces carlsbergensis dobivaju se lagani lageri, a gornjim vrenjem pomoću Saccharomyces cerevisiae gljivica dobivaju se jaki i teški aleovi. Kvasac također stvara alkohol u pivu i prirodno gazira pivo. Kvasac pretvara šećer iz slada u alkohol i ugljični dioksid (CO2).

Hmelj
Slad daje pivu izgled i boju dok hmelj daje aromu.

Voda
Voda je jako bitan faktor kvalitete piva. Najpoznatija je voda Pilsena. Ona je jako meka i omogućava dobivanje vrlo kvalitetnog češkog piva.

Pivska casa i pivska pjena

Prije no što pivo poteče, čaša mora biti propisno oprana i ohlađena, a važan je i oblik čaše koji mora biti prilagođen vrsti piva.
Pivo se mora natočiti tako da na vrhu čaše ima "tri prsta" pjene. Pjenu koja nadvisuje ili prelazi rub čaše, treba obvezno odstraniti jer je puna ugljičnog dioksida koji je suvišan i izaziva žgaravicu, podrigivanje i glavobolju. Pivo bez te, suvišne pjene, probavljivije je i lakše se pije.
Utočite li pivo u toplu ili nedovoljnu hladnu čašu, ono će se previše pjeniti, i eto vam glavobolje izazvane ugljičnim dioksidom.

Vazan je i oblik čaše koji mora biti prilagođen vrsti piva. Pijete li "lager" pivo, koje se pije brzo i ima manji postotak alkohola, ono se toči u kruškoliku čašu bez dugačke nogice. Kako se brzo pije, ono se ne stigne ugrijati. Nasuprot tome, posebna, sortna piva toče se u čaše tipa kaleža, s dužom nogicom. Ona su, naime, jača, polako se pijuckaju jer sadrže veči postotak alkohola, a duža nogica omogućuje da ne zagrijavamo pivo držeći rukom čašu.

tockica

Nema komentara:

Objavi komentar