Zeleni čaj protiv raka !


Zeleni čaj umiruje dušu...i rak
Anti kancerogena svojstva zelenog čaja

Nemoguće je govoriti o ideji prevencije raka prehranom, a ne posvetiti posebnu pozornost zelenom čaju. Daleko više od običnog pića, zeleni je čaj tijekom stoljeća postao sastavnim dijelom običaja azijskih zemalja, i to ne samo s gastronomskog gledišta nego i u smislu prevencije i liječenja bolesti. Na žalost, kao i u slučaju drugih namirnica podrijetlom iz Azije koje smo predstavili u ovoj knjizi, zeleni je čaj još uvijek slabo poznat na Zapadu, a po miš­ljenju nekih, ta je razlika pridonijela na­glašenom jazu između stopa obolijevanja od raka kod Azijaca i zapadnjaka. Kao što ćete vidjeti iz teksta koji slijedi, zeleni je čaj izuze­tan izvor vrlo snažnih antikancerogenih molekula koje ga čine jednim od najvažnijih elemenata u načinu prehrane čiji je cilj prevencija raka. Da stvar bude još bolja, ovaj je lijek izvrsna okusa!

Čaj je kompleksno piće koje se sastoji od neko­liko stotina različitih molekula koje mu daju aromu, okus i karakterističnu kiselost. Trećina težine lista čajevca otpada na jednu vrstu polifenola pod nazivom flavanoli ili još raširenije katehini, a upravo su te molekule zaslužne za veliki antikancerogeni potencijal zelenog čaja.

Kao i svi drugi polifenoli, flavanoli su kompleksne molekule čija je uloga u fiziologiji biljke izuzetno važna, jer imaju fungicidno i antibakterijsko djelovanje koje joj je potrebno kako bi se oduprla naletima velikog broja patogenih agensa. Zeleni čaj sadrži brojne katehine, među kojima je i EGCG ili epigalokatehin-galat, glavni flavanol u zelenom čaju, koji ima najsnažnije antikancerogeno djelovanje.

Važno je da sastav flavanola u zelenom čaju u ogromnoj mjeri ovisi o mjestu njegova uzgoja, biljkama koje se uzgajaju, sezoni berbe i postupcima prerade. Drugim riječima, samo zato što na etiketi proizvoda piše da se radi o zelenom čaju, ne znači da on nužno sadrži velike količine antikancerogenih molekula. Primjerice, kada smo analizirali više vrsta zelenog čaja, zamijetili smo znatne vari­jacije u sadržaju EGCG-a koji se oslobađa namakanjem listova, kao i  to da japanski zeleni čajevi sadrže daleko više EGCG-a negoli kineski.

Spomenimo i to da je trajanje namakanja listova u vrućoj vodi također izuzetno važan čimbenik za sadržaj polifenola u čaju, jer se namakanjem kraćim od 5 minuta uspijeva oslo­boditi tek 20% katehina koji bi se inače mogli dobiti namakanjem od 8 do 10 minuta. Dakle, čaj prosječne kakvoće, koji u vodi provede samo kratko vrijeme, može imati i do 60 puta manje polifenola od čaja izvrsne kakvoće koji se pravilno namakao u vrućoj vodi. Razumljivo je da te ogromne razlike mogu znatno djelovati na preventivni potencijal u borbi protiv raka koji se povezuje s uzimanjem zelenog čaja.

Velike razlike u samom sadržaju zelenog čaja koji ljudi piju uvelike otežava analiziranje njegova antikancerogenog djelovanja epidemi­ološkim istraživanjem. Usprkos svemu, brojne studije provedene posljednjih godina ukazuju na povoljno djelovanje zelenog čaja u prevenciji raka, a to je djelovanje, čini se, nešto izraženije u slučajevima raka mokraćnog mjehura i prostate. Također je zamijećeno i zaštitno djelovanje u kontekstu raka dojke i želuca, ali zasad još uvijek ostaje nedefinirano zbog suprotnih rezultata dobivenih tijekom različitih istraživanja. Vjerojatno je da su te razlike po­vezane s velikim varijacijama u sadržaju poli-fenola u zelenom čaju. Nova proučavanja s ciljem jasnog definiranja antikancerogenog potencijala zelenog čaja morat će zbog toga uzeti u obzir unošenje čaja s obzirom na količinu konzumiranih polifenola umjesto s obzirom na količinu ispijenog čaja.

Dok čekamo rezultate takva istraživanja, ipak postoji mnoštvo dobrih razloga za vje­rovanje kako konzumiranje zelenog čaja može znatno umanjiti rizik obolijevanja od raka. In vitro, EGCG sprječava brojne aktivnosti stanica raka, među koje spadaju i leukemije, rak bubrega, kože, dojke, usta i prostate. To je djelo­vanje uistinu važno, jer su istraživanja provedena na životinjama pokazala da zeleni čaj sprječava razvoj brojnih vrsta tumora izazvanih kancero­genim tvarima, posebice rak kože, dojke, pluća, jednjaka, želuca i debelog crijeva. Izgleda da ovo zaštitno djelovanje nije ograničeno samo na tumore izazvane kancerogenim tvarima, jer dodavanje zelenog čaja svakodnevnoj prehrani miševa kod kojih se rak prostate razvija spon­tano u velikoj mjeri ograničava rast tih tumora, i to u dozama koje se kod čovjeka postižu redovitim pijenjem zelenog čaja.

Jedan od načina kojim zeleni čaj najviše pridonosi ograničavanju rasta tumora jest njegovo izuzetno snažno djelovanje na proces angiogeneze. Naša su istraživanja pokazala da je, među svim dosad identificiranim moleku­lama podrijetlom iz hrane, EGCG najsnažnija u blokiranju receptora za VEGF, ključnog elementa u pokretanju angiogeneze. Zanimljivo je da je to blokiranje receptora vrlo brzo i zahti­jeva samo male koncentracije ove molekule, koje je lako postići ispijanjem nekoliko šalica zelenog čaja dnevno. Zaustavljanje angio­geneze stoga je svakako glavni mehanizam putem kojega zeleni čaj može pridonijeti prevenciji raka.

source: centar-zdravlja.net

Nema komentara:

Objavi komentar